Thông báo:Mua sắm module quản lý thông tin ký số trong danh mục hành chính của trung tâm và xã phường cho Trung tâm y tế thị xã Mường Lay

Tải về

Thời gian đăng: 21/06/2024 19:44:36

Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay chuẩn bị tổ chức chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu mua sắm module quản lý thông tin ký số trong danh mục hành chính của Trung tâm và xã phường cho Trung tâm y tế thị xã Mường Lay

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
02153852217