Trang chủ | Giới thiệu | Cơ cấu nhân sự
Trang chủ | Giới thiệu | Cơ cấu nhân sự

CƠ CẤU NHÂN SỰ

BS CKII Tao Thị Hồng Vân

Giám đốc trung tâm

BS Đào Thị Mai Hòa

Phó giám đốc trung tâm

BSCKI. Trần Văn Chung

Phó giám đốc trung tâm

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – KẾ TOÁN

CN Phan Huy Liên

Trưởng phòng  

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – KẾ TOÁN

CN Nguyễn Thị Nga

Phó Trưởng phòng/Kế toán trưởng

PHÒNG KẾ HOẠCH – NGHIỆP VỤ – ĐIỀU DƯỠNG

BS.CKI Nhi Lù Thị Siến

Phó trưởng phòng (phụ trách)

PHÒNG KẾ HOẠCH – NGHIỆP VỤ – ĐIỀU DƯỠNG

CN Mào Thị Xinh

Phó trưởng phòng

PHÒNG DÂN SỐ – TRUYỀN THÔNG VÀ GDSK

CN Phan Thị Phương

Phó trưởng phòng phụ trách

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG – AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

CN. Mầu Trung Dũng

Phó Trưởng khoa (phụ trách)

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG – AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

CN. Lò Kim Tuyến

Phó Trưởng khoa

KHOA TRUYỀN NHIỄM – KIỂM SOÁT BỆNH TẬT – HIV/AIDS – TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT

BS Trần Đình Chiến

Phó Trưởng khoa phụ trách

KHOA TRUYỀN NHIỄM – KIỂM SOÁT BỆNH TẬT – HIV/AIDS – TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT

CN. Lò Ngọc Linh

Phó Trưởng khoa

KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ PHỤ SẢN

BS Mai Trọng Hiếu

Trưởng khoa

KHOA KHÁM BỆNH

BS Nguyễn Ngọc Nghĩa

Phó trưởng khoa phụ trách

KHOA CẤP CỨU – HỒI SỨC VÀ GÂY MÊ – PHẪU THUẬT

BS.CKI Giàng Thị Nguyện

Trưởng khoa

KHOA NHI

BS Vũ Thị Lương

Trưởng khoa

KHOA NỘI – Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

BS.CKI Lù Thị Vân Khánh

Phó Trưởng khoa (phụ trách)

KHOA NGOẠI – RĂNG HÀM MẶT – MẮT – TAI MŨI HỌNG

BS.CKI Hà Viết Cường

Trưởng khoa

KHOA NGOẠI – RĂNG HÀM MẶT – MẮT – TAI MŨI HỌNG

BS Đỗ Minh Thắng

Phó trưởng khoa

KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Nguyễn Thị Thụy Anh

Trưởng khoa

KHOA DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ – VẬT TƯ Y TẾ

DS.CKI Vũ Thị Hường

Trưởng khoa

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

CN Nguyễn Văn Sơn

Trưởng khoa

TRẠM Y TẾ XÃ LAY NƯA

Y sĩ Quàng Văn Xuân

Phó Trưởng trạm phụ trách
  

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NA LAY

Y sĩ Nguyễn Thị Hồng

Phó Trưởng phụ trách
  

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG SÔNG ĐÀ

Y sĩ Hoàng Thị Hương

Phó Trưởng trạm
  

LIÊN KẾT WEB