Trang chủ | Giới thiệu | Khoa khám, chữa bệnh – trạm
Trang chủ | Giới thiệu | Khoa khám, chữa bệnh – trạm

KHOA KHÁM CHỮA BỆNH – TRẠM CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ MƯỜNG LAY

KHOA Y TẾ CỘNG ĐỒNG – AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

Chức năng chính:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm

KHOA TRUYỀN NHIỄM – KIỂM SOÁT BỆNH TẬT – HIV/AIDS – TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT

KHOA TRUYỀN NHIỄM- KIỂM SOÁT BỆNH TẬT VÀ HIV/AIDS- TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT

1. Chức năng:Khoa Truyền nhiễm- Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Tư vấn và điều trị nghiện chất có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống dịch, bệnh; phòng, chống HIV/AIDS, Tư vấn và điều trị nghiện chất; phòng, chống bệnh lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân và tiêm chủng trên địa bàn thị xã; Tiếp nhận khám và điều trị nội trú cho bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm.

2. Thực hiện nhiệm vụ điều trị:

2.1. Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác Khoa truyền nhiễm.

2.2. Tiếp đón và tổ chức khám, điều trị các bệnh lý truyền nhiễm như: Bệnh lao, sởi, cúm, viêm gan, viêm gan virus B, C, sốt xuất huyết, tiêu chảy, COVID – 19, HIV/AIDS.

2.3. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người bệnh đang điều trị tại khoa và hướng dẫn người bệnh phòng bệnh, chữa bệnh thông thường và tự chăm sóc sức khỏe.

2.4. Xây dựng phác đồ điều trị trình Hội đồng thuốc và điều trị Trung tâm Y tế, các Quy trình kỹ thuật, định mức vật tư tiêu hao trong phẫu thuật, thủ thuật thực hiện tại khoa trình Hội đồng khoa học kỹ thuật Trung tâm Y tế thẩm định trình Giám đốc Trung tâm Y tế xem xét phê duyệt để áp dụng thực hiện.

2.5. Thực hiện tiêu chí chất lượng bệnh viện: A1.4, A2.1, A2.2, A2.4, A3.2, A4.1, A4.2, C5.4, C5.5, C5.6, C7.3, C7.4, C7.5, D2.1, D2.3, D2.4, D2.5

2.6. Hướng dẫn học viên, sinh viên đến thực tập tại khoa, tham gia đào tạo.

2.7. Phối hợp Phòng, Khoa hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật cho các Trạm Y tế, xã, phường.

2.8. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chẩn đoán, điều trị lĩnh vực truyền nhiễm.

2.9. Đảm bảo Hồ sơ bệnh án ghi chép đầy đủ, đảm bảo các điều kiện thanh toán theo quy định.

2.10. Thực hiện thống kê báo cáo theo quy định.

2.11. Thực hiện quản lý viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức. Quản lý tài sản của Khoa theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công của Trung tâm Y tế.

2.12. Tham gia các hoạt động đoàn thể, học tập, bồi dưỡng, hội nghị theo quy định.

2.13. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của khoa do Bộ Y tế ban hành, Trung tâm Y tế ban hành.

2.14. Thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tại Cơ sở Methadone;

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

3. Thực hiện nhiệm vụ dự phòng

3.1. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống dịch, bệnh; phòng, chống HIV/AIDS – Tư vấn và điều trị nghiện chất; phòng, chống các bệnh lây nhiễm; bệnh chưa rõ nguyên nhân và tiêm chủng trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, của UBND thị xã và tình hình thực tế trên địa bàn trình Giám đốc Trung tâm Y tế phê duyệt.

3.2. Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng:

– Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm: Giám sát, sàng lọc phát hiện sớm, tiêm chủng phòng bệnh, điều trị dự phòng, triển khai các biện pháp chống dịch và khắc phục hậu quả của dịch bệnh; phòng, chống yếu tố nguy cơ phát sinh, lây lan dịch, bệnh. Quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, tổ chức điều tra xác minh tại các cơ sở y tế và cộng đồng trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời các ổ dịch mới, tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh lây lan.

– Triển khai thực hiện các hoạt động về tiêm chủng, vắc xin và sinh phẩm trong công tác phòng chống dịch bệnh: Tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chiến dịch và tiêm chủng dịch vụ theo quy định.

– Triển khai các hoạt động, phòng chống HIV/AIDS- tư vấn và điều trị nghiện chất; hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các cơ sở điều trị HIV/AIDS trong công tác quản lý điều trị HIV; theo dõi, quản lý các cơ sở cấp phát Methadone trên địa bàn;

– Hướng dẫn triển khai, tổ chức, quản lý điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và điều trị HIV/AIDS theo quy định của pháp luật.

3.3. Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ, các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS; các bệnh không lây nhiễm; bệnh chưa rõ nguyên nhân và tiêm chủng trên địa bàn, hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán theo đúng quy định.

3.4. Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các Trạm Y tế xã, phường, các cơ sở y tế trên địa bàn.

3.5. Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế tuyến xã, phường, nhân viên y tế thôn bản và các cán bộ khác.

3.6. Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trạm Y tế xã/phường và các bộ phận liên quan trong công tác triển khai thực hiện các chương trình y tế dân số về công tác phòng chống dịch bệnh; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống các bệnh lây nhiễm; tiêm chủng phòng bệnh và các chương trình khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

3.7. Thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe các chương trình thuộc lĩnh vực phụ trách cho nhân dân trên địa bàn.

3.8. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

3.9. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các Trạm Y tế xã, phường, các Khoa và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn về công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống các bệnh lây nhiễm và HIV/AIDS và tiêm chủng phòng bệnh trên địa bàn.

3.10. Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình y tế dân số và các chương trình dự án khác do Giám đốc Trung tâm Y tế phân công.

3.11. Thực hiện quản lý viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức. Quản lý tài sản của Khoa theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công của Trung tâm Y tế.

3.12. Phụ trách tiêu chí Quốc gia Y tế xã, tiêu chí: V, VI chỉ tiêu số 28, VII chỉ tiêu số 34.

3.13. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

3.14. Tham gia các hoạt động đoàn thể, học tập, bồi dưỡng, hội nghị theo quy định.

3.15. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của khoa do Bộ Y tế ban hành, Trung tâm Y tế ban hành.

3.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

Biên chế của phòng hiện tại gồm 07 thành viên

– 02 Bác sỹ đa khoa: Phó Trưởng Khoa (phụ trách khoa)

– 01 Cử nhân Điều dưỡng

– 01 Cao đẳng điều dưỡng

– 01 Cử nhân Y tế công cộng: Phó trưởng khoa.

– 01 Y sỹ đa khoa

– 01 Cao đẳng KTV xét nghiệm

4. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ email: khoaksbtvahivml@gmail.com

– Số điện thoại: 0868592444

 

Xem thêm

KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ PHỤ SẢN

Chức năng chính:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm

KHOA KHÁM BỆNH

Chức năng chính:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm

KHOA CẤP CỨU – HỒI SỨC VÀ GÂY MÊ – PHẨU THUẬT

GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỒI SỨC- CẤP CỨU VÀ GÂY MÊ- PHẪU THUẬT

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ MƯỜNG LAY

1. CHỨC NĂNG

– Khoa Hồi Sức Cấp Cứu Và Gây Mê- Phẫu Thuật là một khoa đảm nhận thực hiện song song chức năng, nhiệm vụ của 02 khoa lâm sàng

– Khoa Hồi Sức cấp Cứu Là khoa lâm sàng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám Đốc Trung tâm y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

+ Tiếp nhận, khám và điều trị những bệnh nhân cấp cưu và hồi sức tích cực.

+ Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học, kỹ thuật hiện đại vào điều trị bệnh nhân cấp cứu, hồi sức

– Khoa gây mê – hồi sức là khoa lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác gây mê – hồi sức trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật được quy định tại Thông tư 13/2012/TT-BYT

2. NHIỆM VỤ:

–  Khoa hồi sức cấp cứu là khoa lâm sàng điều trị và chăm sóc tích cực những người bệnh nặng, có chức năng sống bị đe dọa cần phải hỗ trợ.

– Tổ chức dây chuyền cấp cứu, điều trị, chăm sóc tích cực người bệnh tại khoa và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống hồi sức cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện hoặc tuyến dưới.

– Các khoa trong bệnh viện phải sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đã ổn định do khoa hồi sức cấp cứu chuyển đến.

– Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa hồi sức cấp cứu 

– Bố trí nhân lực và thiết bị y tế hợp lý, đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng cấp cứu liên tục 24 giờ.

–  Thăm khám, làm hồ sơ bệnh án, chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để có chẩn đoán xác định, có hướng xử lý kịp thời. 

– Thực hiện chế độ hội chẩn theo quy định, tránh mọi trường hợp theo dõi người bệnh cấp cứu quá 6 giờ mà chưa có hướng điều trị. 

– Thực hiện thủ thuật theo quy định kỹ thuật bệnh viện. Bố trí buồng bệnh hợp lý.

– Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết đầy đủ.

–  Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao 

Thực hiện quy trình chuyên môn gây mê – hồi sức đã được người có thẩm quyền phê duyệt;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phân công.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Biên chế của phòng hiện tại gồm 05 thành viên

– 01 Bác sỹ CKI:  Trưởng khoa

– 01 Bác sĩ đa khoa

– 03 Cao Đẳng Điều dưỡng

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Địa chỉ email: Khoahsccgmpt@gmail.com

Xem thêm

KHOA NHI

Chức năng chính:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm

KHOA NỘI – Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Chức năng chính:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm

KHOA NGOẠI – RĂNG HÀM MẶT – MẮT – TAI MŨI HỌNG

Chức năng chính:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm

KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Chức năng chính:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm

KHOA DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ – VẬT TƯ Y TẾ

KHOA DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ – VẬT TƯ Y TẾ

  1. CHỨC NĂNG

Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế; có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về toàn bộ công tác Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế trong Trung tâm Y tế…

Xem thêm

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẪN

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

  1. CHỨC NĂNG

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là đầu mối tham mưu cho ban giám đốc, Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn và ban quản lý chất thải y tế về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường trong Trung tâm y tế thị xã Mường Lay.

Xem thêm

TRẠM Y TẾ

Chức năng chính:

ẽ là cầu nối thường trực, là công cụ giao tiếp hai chiều giữa Sở Y tế với các tổ chức, cá nhân nhằm tập hợp, truyền tải và trao đổi thông tin chính thức, công khai theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Y tế và là phương tiện tiếp nhận thông tin, cung cấp thông tin, hướng dẫn

Xem thêm

LIÊN KẾT WEB