Trang chủ | Giới thiệu | Giới thiệu chung
Trang chủ | Giới thiệu | Giới thiệu chung

Kính chào bạn đọc
Thời gian đăng: 11/01/2021 04:07:56 PM

Lời đầu tiên, thay mặt Ban biên tập Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí và các bạn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Kính thưa các đồng chí và các bạn!

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước; Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay chính thức đi vào hoạt động. Đây là một bước tiến quan trọng trong lộ trình ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước và xây dựng Chính phủ điện tử – Một nội dung quan trọng trong cải cách nền hành chính nhà nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.

Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay là kênh thông tin chính thức của Trung tâm Y tế trên mạng Internet, là công cụ giao tiếp hai chiều giữa Sở Y tế với các tổ chức, cá nhân nhằm tập hợp, truyền tải và trao đổi thông tin chính thức, công khai theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Y tế và là phương tiện tiếp nhận thông tin, cung cấp thông tin, hướng dẫn cho các tổ chức và cá nhân trên các lĩnh vực về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ trên môi trường mạng.

Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay sẽ cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin hoạt động của ngành Y tế về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; các văn bản chỉ đạo và điều hành của Sở Y tế; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; cung cấp các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ công; thông tin, hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho các tổ chức và cá nhân; tạo môi trường trao đổi thuận lợi giữa ngành Y tế với các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay ra đời sẽ là cầu nối thường trực giữa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đến ngành Y tế tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay mới đi vào hoạt động, các nội dung còn chưa được phong phú, các thành viên Ban biên tập hầu hết là kiêm nhiệm. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự cộng tác và phối hợp của các cộng tác viên trong và ngoài ngành Y tế cung cấp thông tin, bài, ảnh về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho Trang thông tin điện tử. Đồng thời rất mong nhận được sự góp ý phê bình của bạn đọc trong và ngoài nước về nội dung, hình thức để Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay ngày càng hoàn thiện và phát triển, thực sự là cầu nối quan trọng giữa ngành Y tế tỉnh Điện Biên với bạn đọc xa gần.

Mọi thông tin, bài, ảnh, ý kiến đóng góp xin gửi về Ban biên tập Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ
THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh Điện Biên, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trung tâm Y tế (TTYT) thị xã Mường Laylà đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng; có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật…

LIÊN KẾT WEB