Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện video – hình ảnh
Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện video – hình ảnh

THƯ VIỆN VIDEO – HÌNH ẢNH TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mường Lay sẵn sàng cho Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ VI năm 2020 (Nguồn: Trang TTĐT Thị xã Mường Lay)

Dịch Covid-19: Chủ động là cách phòng bệnh hiệu quả nhất | An toàn sống 2020

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại

Mường Lay sẵn sàng cho Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ VI năm 2020 (Nguồn: Trang TTĐT Thị xã Mường Lay)

Dịch Covid-19: Chủ động là cách phòng bệnh hiệu quả nhất | An toàn sống 2020

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại

Mường Lay sẵn sàng cho Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ VI năm 2020 (Nguồn: Trang TTĐT Thị xã Mường Lay)

Mường Lay sẵn sàng cho Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ VI năm 2020 (Nguồn: Trang TTĐT Thị xã Mường Lay)

Mường Lay sẵn sàng cho Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ VI năm 2020 (Nguồn: Trang TTĐT Thị xã Mường Lay)

Mường Lay sẵn sàng cho Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ VI năm 2020 (Nguồn: Trang TTĐT Thị xã Mường Lay)

Mường Lay sẵn sàng cho Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ VI năm 2020 (Nguồn: Trang TTĐT Thị xã Mường Lay)

Mường Lay sẵn sàng cho Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ VI năm 2020 (Nguồn: Trang TTĐT Thị xã Mường Lay)

HÌNH ẢNH CƠ SỞ VẬT CHẤT – TRANG THIẾT BỊ TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ MƯỜNG LAY

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ MƯỜNG LAY

HÌNH ẢNH CÁC KHOA PHÒNG TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ MƯỜNG LAY

LIÊN KẾT WEB