YÊU CẦU BÁO GIÁ

Tải về

Thời gian đăng: 21/06/2024 21:05:19

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Hiện nay,Trung tâm Y tế Thị xa Mường Lay đang thực hiện gói thầu cung ứng sinh phẩm chẩn đoán Invitro, vật tư xét nghiệm, hóa chất, thiết bị y tế năm 2024-2025……

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
02153852217