Trang chủ | Liên hệ

Liên hệ Trung tâm Y tế Thị xã Mường Lay

Thời gian đăng: 11/01/2021 04:07:56 PM

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Địa chỉ: Tổ 6 – phường Na Lay – Thị xã Mường Lay – tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0215 3852 217
Email: ttytmuonglay@gmail.com

LIÊN KẾT WEB